ค่าบริการทันตกรรม

ทันตกรรมทั่วไป

 • ขูดหินปูน 1,000 - 1,600 บาท
 • ถอนฟัน 700 - 1000 บาท
 • ผ่าฟันคุด 1,000 - 4,500 บาท
 • อุดฟัน อมัลกัมด้านแรก 700 - 950 บาท
 • อุดฟันสีเหมือนฟันด้านแรก 700 - 1,200 บาท

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • อุดฟันน้ำนม ซี่ละ 600 - 800 บาท
 • ถอนฟันน้ำนม ซี่ละ 500 - 600 บาท
 • เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ละ 350 - 500 บาท
 • อุดและเคลือบหลุมร่องฟัน (PRR) 500 - 700 บาท
 • เคลือบฟลูโออไรด์ทั้งปาก 300 - 500 บาท
 • รักษาโพรงประสาทฟัน 1,500-2,000 บาท
 • รักษารากฟันน้ำนม 2,000 - 3,000 บาท
 • ครอบฟันโลหะไร้สนิม ซี่ละ 2,000 -3,500บาท

รักษารากฟันแท้ ( ไม่ร่วมค่าอุดฟัน )

 • ฟันหน้า 4,000 บาท
 • ฟันกรามน้อย 5,000 บาท
 • ฟันกรามใหญ่ 6,000 - 8,000 บาท

รักษารากฟันแท้+เดือน+ครอบฟัน

 • ฟันหน้า 12,000 บาท
 • ฟันกรามน้อย 15,000 บาท
 • ฟันกรามใหญ่ 16,000 - 18,000 บาท

ฟันปลอมถอดได้

 • แบบฐานพลาสติก ซี่แรก 2,000 บาท

  ซี่ต่อไป ซี่ละ 300 บาท / ตะขอตัวละ 300 บาท

 • โครงโลหะ 2 ซี่แรก 7,000 บาท

  ซี่ต่อไป ซี่ละ 500 บาท

 • ทำ Splint ( ไนท์การด์ ) 2,000 บาท

  ซี่ต่อไป ซี่ละ 500 บาท

ฐานพลาสติกยืดหยุ่นได้ Val past

 • RB ซี่แรก 4,000 บาท
 • ซี่ต่อไปติดกัน 700 บาท
 • TP ซี่แรก 700 บาท
 • ซี่ต่อไป ซี่ละ 700 บาท
 • ฟันปลอมทั้งปาก 20,000 บาท

  เพิ่มตะแกรงโลหะ 1,500 บาท

 • ฟันปลอมครึ่งปาก ( บน หรือ ล่าง ) 15,000 บาท

ฟันปลอมติดแน่น

 • ฟันเดือย ซี่ละ 2,500 บาท
 • ครอบฟัน โลหะธรรมดา ซี่ละ 6,500 - 7,000 บาท
 • โลหะคุณภาพดี ซี่ละ 8,000 - 12,000 บาท

ฟอกสีฟัน

 • ฟอกสีฟัน น้ำยา 4 หลอด 4,800 บาท
 • ฟอกสีฟัน น้ำยา 8 หลอด 6,500 บาท
 • ฟอกสีฟัน เลเซอร์ 9,800 บาท