ค่าจัดฟันของคลินิกฯ มีการแบ่งจ่ายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนมากทีเดียว และสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างสะดวก 

ค่าจัดฟันแบบติดแน่น แบ่งชำระครั้งละ 1800 -2000บาท (22ครั้ง)>>จัดฟันวันธรรมดา ราคาพิเศษ!! 1600-1800บาท (22 ครั้ง)

ค่าจัดฟันเคสที่ยากๆ เช่นฟันคร่อม, ยื่นมากๆ, เกมากๆ
ต้องใช้หมุดร่วมด้วย หรือ ฟันหายหลายซี่
อาจจะมีค่ารักษาสูงกว่านี้ เช่น60,000- 90,000 บาท

*รวมค่าเอ็กซเรย์จัดฟัน แบบดิจิตอล ฟิล์มใหญ่สองฟิล์มแล้ว เพื่อใช้ประกอบการรักษา โดยมีเครื่องเอ็กซเรย์ขนาดใหญ่ในคลินิก

*ค่ารักษานี้ไม่รวมค่าทันตกรรมอื่นๆ เช่น การอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด ซึ่งแนะนำให้ทำการรักษาในคลินิก

เนื่องจากความไม่สะดวกในการส่งต่อ และวางแผนการรักษา และหากเกิดปัญหาใดๆ จะสามารถแก้ไขได้ง่าย

ยกเว้นผู้ที่มีสิทธิ์เบิก ผู้ป่วยอาจจะไปทำการรักษาที่อื่นๆได้ตามสะดวก เช่น โรงพยาบาลของรัฐ

*ค่ารักษาโดยรวมนี้เป็นค่ารักษาเริ่มต้น ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จายเพิ่มในกรณีอื่นๆ ตามความยุ่งยากของการรักษาเช่น

– ผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่ซึ่งเคลื่อนฟันยาก และใช้เวลาในการรักษานานกว่าปกติ

– ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษต่างๆ เช่น หมุดจัดฟัน เครื่องมือกันลิ้น เป็นต้น

– ผู้ป่วยที่มีปัญหาที่ทำให้การจัดฟันยากกว่าปกติ เช่น ฟันคร่อม หรือฟันหายไปบางซี่

อย่างไรก็ตามทันตแพทย์จัดฟัน จะประเมินค่ารักษาให้ตั้งแต่แรกของการตรวจ

*ผู้ป่วยที่ขาดการรักษาเป็นระยะเวลานานๆ หรือทำเครื่องมือหลุดบ่อยๆ อาจจะมีค่ารักษาเพิ่มขึ้น

*หากการรักเสร็จเร็ว เช่น ในผู้ที่มีปัญหาเพียงเล็กน้อย จะเก็บค่ารักษาตามจำนวนครั้งที่ทำจริงซึ่งอาจจะไม่ถึง 22 ครั้ง

*หากเก็บค่ารักษาครบ แต่ยังรักษาไม่เสร็จ คลินิกจะไม่มีการเก็บเงินเพิ่มและยังคงทำการรักษาต่อจนกว่าจะเสร็จสิ้น

*หลังจากถอดเครื่องมือติดแน่นออก ทุกท่านจะต้องมีการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 2,000 บาท

หมายเหตุ

 • ทันตแพทย์จัดฟัน แต่ละท่านอาจจะข้ามหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการรักษา ซึ่งจะไม่เหมือนกัน
 • ติดเครื่องมือจัดฟันในครั้งที่ 3 ซึ่งหลังจากนั้นจะนัดห่างกันครั้งละ 1 เดือนถึง1เดือนครึ่ง
 • รวมค่าถ่ายเอ็กซเรย์ ฟิลม์ใหญ่ สองฟิมล์แล้ว
 • ทั้งนี้ราคาจัดฟันนี้  ยังไม่ได้รวมค่าทำฟันในส่วนอื่นๆ เช่น การอุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรกเหงือก  รักษารากฟัน  ถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด

 

      ซึ่งขอให้ทำการรักษาภายในคลินิคฯทั้งหมด   ทั้งนี้หากเกิดปัญหาใดๆระหว่างจัดฟัน เช่น ฟันที่อุดแล้วมีปัญหา    จะได้รับการแก้ไขได้ง่าย และอาจจะไม่มีค่าใช้จ่าย

      สำหรับ ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาทำฟันได้ ท่านอาจจะไปรักษาเองได้ตามสะดวก  แต่หากมีปัญหาในระหว่างจัดฟัน ทำให้ต้องถอดเครื่องมือบางตัว อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

*  หากการรักษาเสร็จเร็วก่อนกำหนด  คลินิกฯจะเก็บ ราคาจัดฟันตามระยะเวลาที่ทำการรักษาจริง

คลินิกฯประกันราคาค่าจัดฟัน โดยหากเก็บค่าจัดฟันครบตามจำนวนที่แจ้งไว้  แต่การจัดฟันยังไม่เสร็จเรียบร้อย จะไม่มีการเก็บค่าจัดฟันเพิ่มใดๆ 

* ผู้ป่วยอาจจะมีค่าใช้จ่ายจัดฟันเพิ่ม เป็นบางครั้งที่พบบ่อยๆ เช่น ทำเครื่องมือจัดฟันหลุด หลังจากติดไปแล้วหลายครั้ง คนไข้ที่ขาดการรักษาไปนานๆ เป็นต้น

* หลังจากเสร็จการดัดฟัน และถอดเครื่องมือจัดฟันติดแน่นออกแล้ว  ผู้ป่วยทุกท่านจะต้องมีการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน  หรือRetainer (ลักษณะเป็นลวดเส้นเดียวซึ่งถอดเข้าออกได้) เพื่อกันการเคลื่อนฟันกลับ 

*ผู้ป่วยที่เข้าวัยผู้ใหญ่ หรือ มีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ อาจจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น  โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่แรก

ราคาจัดฟันที่แจ้งไว้ของคลินิกฯ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามให้แน่ใจก่อนเริ่มการตรวจอีกครั้งหนึ่ง

 

ค่าบริการทันตกรรม

ทันตกรรมทั่วไป

 • ขูดหินปูน 1,200 - 1,600 บาท
 • ถอนฟัน 800 - 1,200 บาท
 • ผ่าฟันคุด 1,000 - 4,500 บาท
 • อุดฟัน อมัลกัมด้านแรก 800 - 950 บาท
 • อุดฟันสีเหมือนฟันด้านแรก 800 - 1,200 บาท

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • อุดฟันน้ำนม ซี่ละ 600 - 800 บาท
 • ถอนฟันน้ำนม ซี่ละ 500 - 600 บาท
 • เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ละ 350 - 500 บาท
 • อุดและเคลือบหลุมร่องฟัน (PRR) 500 - 700 บาท
 • เคลือบฟลูโออไรด์ทั้งปาก 300 - 500 บาท
 • รักษาโพรงประสาทฟัน 1,500-2,000 บาท
 • รักษารากฟันน้ำนม 2,000 - 3,000 บาท
 • ครอบฟันโลหะไร้สนิม ซี่ละ 2,000 -3,500บาท

รักษารากฟันแท้ ( ไม่ร่วมค่าอุดฟัน )

 • ฟันหน้า 5,000 บาท
 • ฟันกรามน้อย 6,000 บาท
 • ฟันกรามใหญ่ 8,000 - 12,000 บาท

รักษารากฟันแท้+เดือน+ครอบฟัน

 • ฟันหน้า 14,000 บาท
 • ฟันกรามน้อย 15,000 บาท
 • ฟันกรามใหญ่ 16,000 - 18,000 บาท

ฟันปลอมถอดได้

 • แบบฐานพลาสติก ซี่แรก 2,000 บาท

  ซี่ต่อไป ซี่ละ 300 บาท / ตะขอตัวละ 300 บาท

 • โครงโลหะ 2 ซี่แรก 7,000 บาท

  ซี่ต่อไป ซี่ละ 500 บาท

 • ทำ Splint ( ไนท์การด์ ) 2,000 บาท

  ซี่ต่อไป ซี่ละ 500 บาท

ฐานพลาสติกยืดหยุ่นได้ Val past

 • RB ซี่แรก 4,000 บาท
 • ซี่ต่อไปติดกัน 700 บาท
 • ฟันปลอมทั้งปาก 20,000 บาท

  เพิ่มตะแกรงโลหะ 1,500 บาท

 • ฟันปลอมครึ่งปาก ( บน หรือ ล่าง ) 15,000 บาท

ฟันปลอมติดแน่น

 • ฟันเดือย ซี่ละ 2,500 บาท
 • ครอบฟัน โลหะธรรมดา ซี่ละ 7,000 - 9,000 บาท
 • โลหะคุณภาพดี ซี่ละ 10,000 - 15,000 บาท

ฟอกสีฟัน

 • ฟอกสีฟัน น้ำยา 4 หลอด 4,800 บาท
 • ฟอกสีฟัน น้ำยา 8 หลอด 6,500 บาท
 • ฟอกสีฟัน เลเซอร์ 9,800 บาท