คลินิกฯของเราส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะการเผยแพร่ธรรมะสู่ประชาชนทั่วไปทั้งใน เขต จ.สมุทรปราการ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ดังนี้

  1. จัดให้มีการฟังธรรม ที่คลินิกฯสาขาปากน้ำ ซึ่งเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีห้องบรรยายธรรมะ ขนาดใหญ่ โดยทางคลินิกฯได้กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาบรรยายธรรม ทุกๆเดือน ท่านที่สนใจสอบถาม รายละเอียดได้ที่คลินิกฯ โดยการฟังธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มารับบริการทำฟันในคลินิกฯ มีอาหารว่างและสื่อธรรมะแจก แต่ละครั้งมีผู้ฟังธรรมประมาณ 120 – 200 ท่าน
  2. จัดให้มีการปฏิธรรม โดยรับผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ธรรมสถานว่องวานิช ระยะเวลา 2-3 วัน ที่ผ่านมา ได้แก่ คอร์ อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม, พระอาจารย์ กฤช นิมมโล , พระอาจารย์ ไพศาล วิสาโล เป็นต้น
  3. จัดให้มีการเปิดโรงทาน แก่ผู้ที่บวชศีลแปด วัดอโศการาม ตามโอกาสที่พร้อม
  4. ช่วยงานปฏิบัติธรรมในต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ อุบลฯ นครสวรรค์ ชัยภูมิ อยุธยา เป็นต้น ซึ่งแต่ละครั้งมีผู้เข้าปฏิบัติธรรม 5-7 วัน ประมาณ 100 – 400ท่าน