ฟันปลอม ฟันเทียม ทันตกรรมประดิษฐ์

ติดต่อนัดหมาย สอบถาม

ฟันปลอม ฟันเทียม หรือทันตกรรมประดิษฐ์ (prosthesis) คือฟันที่สร้างขึ้นโดยทันตแพทย์เพื่อซ่อมแซมฟันที่ชำรุด หรือทดแทนฟันที่สูญเสียไป จุดประสงค์หลักของฟันเทียมคือฟื้นฟูการบดเคี้ยว การพูด และความสวยงามให้กับผู้ป่วย ฟันเทียมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

ฟันปลอมถอดได้ (Removable Prothesis)

ฟันเทียมแบบถอดได้คือฟันปลอมที่ผู้ป่วยสามารถถอดและใส่ได้ด้วยตนเอง โดยฟันปลอมจะสามารถติดอยู่ภายในช่องปากได้โดยอาศัยฟันธรรมชาติและ/หรือ เนื้อเยื่อในช่องปาก ฟันปลอมชนิดนี้สามารถออกแบบให้ทดแทนฟันที่สูญเสียไปตั้งแต่ 1 ซี่ เรียกว่า ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ไปจนถึงทดแทนฟันทุกซี่ในปาก เรียกว่า ฟันเทียมทั้งปาก
ฟันปลอม | คลินิกศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ image 4

วัสดุที่ใช้ในฐานฟันเทียมชนิดถอดได้

มี 2 ชนิด ได้แก่ โครงโลหะ และ เรซินอะคริลิก

โครงโลหะ

ฟันเทียมติดแน่น (Fixed Prothesis)

ฟันเทียมแบบติดแน่น (fixed prosthesis) คือฟันที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนฟันที่สูญเสียไปหรือเพื่อการบูรณะฟันที่ชำรุดโดยจะยึดติดถาวรกับฟันธรรมชาติของผู้ป่วย ฟันเทียมติดแน่นได้แก่ ครอบฟัน และ สะพานฟัน

ครอบฟันคือฟันที่สร้างขึ้นมาเพื่อสวมบนฟันธรรมชาติของคนไข้ โดยฟันธรรมชาติเดิมจะมีสภาพที่ไม่สามารถบูรณะได้ด้วยการอุดจึงต้องทำครอบฟันขึ้นมาสวมทับ

ปัจจุบันก็มีหลายวัสดุครอบฟันให้เลือกใช้เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานและความสวยงามของคนไข้ให้สูงสุด

ข้อดีและข้อเสียของการครอบฟัน

ปัจจุบันก็มีหลายวัสดุครอบฟันให้เลือกใช้เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานและความสวยงามของคนไข้ให้สูงสุด

สะพานฟัน คือครอบฟันที่ติดกันมากกว่า 1 ซี่ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการสูญเสียฟันไปแล้ว และไม่ต้องการใส่ฟันเทียมแบบถอดได้ ทันตแพทย์จึงจะพิจารณาทำสะพานฟัน โดยซี่แรกและซี่สุดท้ายของสะพานฟันต้องสวมบนฟันธรรมชาติของผู้ป่วย แต่ข้อเสียของสะพานฟันคือ มีราคาสูง ดูแลทำความสะอาดยาก และเมื่อมีการชำรุดของครอบตัวใดตัวนึง ทั้งสะพานฟันจะต้องเสียไปด้วย

วัสดุของครอบฟันและสะพานฟัน

วัสดุหลักของครอบฟันและสะพานฟันแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ชนิดโลหะล้วน ชนิดโลหะเซรามิค และ ชนิดเซรามิคล้วน แบบชนิดโลหะล้วนมักนิยมทำในฟันหลังเนื่องจากไม่เน้นเรื่องความสวยงาม และกรอเนื้อฟันออกน้อยที่สุด ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการให้ครอบฟันมีสีเหมือนฟัน ทันตแพทย์จะเลือกครอบฟันชนิดโลหะเซรามิคหรือชนิดเซรามิคล้วน ความแตกต่างของ 2 ชนิดนี้คือแบบโลหะที่ฉาบเซรามิคจะให้สีลอกเลียนฟันธรรมชาติด้อยกว่าแบบเซรามิคล้วน ดังนั้นครอบฟันชนิดเซรามิคล้วนมักเป็นที่นิยมในฟันหน้าเนื่องจากให้ความเป็นธรรมชาติสูงสุดกว่าชนิดอื่นๆ

รากฟันเทียม

เทคโนโลยีล่าสุดที่สร้างมาทดแทนรากฟันธรรมชาติ ผลิตจากวัสดุไทเทเนียมโดยออกแบบมาเป็นพิเศษให้มีการยึดติดกับกระดูกขากรรไกขของผู้ป่วย โดยรากฟันเทียมทำหน้าที่เสมือนรากฟันที่สูญเสียไปเพื่อรองรับครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอม ปัจจุบันราคาของรากฟันเทียมสูงทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่หันไปเลือกใส่ฟันเทียมแบบอื่น แต่แนวโน้มราคาของรากฟันเทียมจะลดลงเนื่องจากมีผู้ผลิตมากขึ้นและการดัดแปลงวัสดุทำให้ราคาต้นทุนลดลง คนไข้ก็จะสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น
พบกับทันตแพทย์เฉพาะทางด้านฟันปลอมและรากฟันเทียมได้ที่คลินิกฯของเราเพื่อที่จะได้ให้คำปรึกษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละท่าน ตามงบประมาณและความต้องการของท่าน

สนใจใช้บริการ หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม