การจัดฟัน เป็นการเคลื่อนฟันที่ต้องดูอวัยวะโดยรอบช่องปาก ทั้งก่อนจัดและระหว่างการจัด จนถึงการจัดฟันเสร็จ ทันตแพทย์จัดฟันอาจจะต้องให้มีการ X-Rays อยู่เป็นระยะๆ เพื่อประเมินผลอย่างต่อเนื่องถึงผลการรักษาที่ผ่านมา อาจจะ X-Rays ทุก 3หรือ 6เดือน

ดังนั้นควรเลือกคลินิกที่มีความพร้อมสำหรับการเอ็กซเรย์จัดฟัน ไม่ต้องลำบากส่งไป X-Rays ที่อื่น 

เพราะหากมีการต้องส่ง X-Rays แต่ละครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มให้กับผู้ให้บริการเช่นโรงพยาบาล จะต้องเสียเวลาเดินทางและรอคอยค่อนข้างมาก

เครื่อง X-Rays สำหรับการจัดฟัน จะเป็นเครื่องขนาดใหญ่ตั้งพื้น หมุนได้รอบตัวโดยอัตโนมัติ ฟิล์ที่ได้จะมีขนาดใหญ่ เห็นฟันทุกซี่ และศรีษะส่วนหน้าทั้งหมด เพื่อใช้วางแผนการรักษา และประเมินผลในระหว่างหรือหลังจัดฟัน ไม่ใช่เครื่องเอ็กซเรย์ฟิลม์เล็กๆที่เห็นได้เฉพาะฟันสองสามซี่

ได้ แต่ทันตแพทย์จะพิจารณาหากเข้าสู่วัยกลางคน การรักษาจะทำได้ไม่มาก เนื่องจากเคลื่อนฟันยากและมีโอกาสเป็นโรคปริทนต์มากขึ้น เช่นฟันยื่นหากเป็นเด็กจะลดความยื่นได้ 6มิลลิเมตร แต่ในผู้ใหญ่อาจจะลด 3-4มิลลิเมตร ซึ่งก็ทำให้ดูดีขึ้นมากแล้ว
หากผู้ป่วยไม่ได้เป็นโรคปริทนต์มาก่อน ทำความสะอาดได้ รักษาโดยทันตแพทย์ที่มีความรู้ความเข้าใจ จะมีโอกาสฟันโยกน้อยมาก  ในบางรายที่มีปัญหาฟันโยกมาก่อนการจัดฟันอาจจะทำให้ฟันโยกน้อยลงด้วยซ้ำ ผู้ที่จะจัดฟันจึงต้องรักษาความสะอาดให้ดีตลอดการรักษา
ต้องถอนฟันร่วมด้วยอาจจะถอน 1-4 ซี่ แล้วแต่พิจารณา โปรดพิจารณาว่า ทันตแพทย์จัดฟันหากเลือกได้อยากจะให้ถอนน้อยที่สุดอยู่แล้วเนื่องจากจบงานง่ายกว่า แต่หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็จำเป็นต้องให้มีการถอนฟันเพื่อหาช่องว่างตามสมควร และเป็นข้อตกลงโดยสากลว่าทันตแพทย์ต้องสามรถจัดฟันจนปิดช่องว่างฟันที่ถอนไปให้ได้อย่างแน่นอนก่อนส่งถอนฟัน
ในกรณีที่มีการถอนฟันหลายซี่ หรือแก้ไขฟันคร่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงใบหน้าได้อย่างชัดเจน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งขากรรไกร ฟันหน้า กระดูก และกล้ามเนื้อรอบๆ อาจจะดูดีขึ้นแต่ทันตแพทย์จัดฟันทุกท่านจะไม่มีการรับประกัน เนื่องจากผลที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคล
ทำได้บ้างในเด็กที่อายุไม่ถึง 15 ปี แต่ทำได้ในบางกรณี ซึ่งมีโอกาสน้อย ไม่เห็นผลชัดเจน หากพ้นวัยรุ่นไปแล้วซึ่งหยุดการเจริญเติบโตแล้ว ไม่สามารถทำได้เลย แต่การถอนฟันร่วมกับการจัดฟันอาจจะทำให้ดูดีขึ้น บางแห่งแจ้งค่ารักษาว่าหากต้องการปรับโครงหน้าจะมีค่ารักษาเพิ่ม ขอให้โปรดพิจารณาและศึกษาให้ดี ระวังโดนหลอกลวง
โดยปรกติต้องเอาออก แต่ทันตแพทย์ที่คลินิกฯจะแนะนำให้เอาออกตอนใกล้ถอดเครื่องมือจัดฟัน เพื่อให้เอาออกง่าย และหากเป็นวัยรุ่นฟันก็จะขึ้นมาบางส่วนแล้ว ทำให้เอาออกง่ายเช่นกันแต่หากเป็นเด็กที่จัดเสร็จแล้วโดยฟันคุดยังไม่ขึ้น หรือมีการฝังลึก ทันตแพทย์อาจจะไม่ต้องให้ผ่า แต่ต้องคอยสังเกตุติดตามเรื่อยๆ ฟันคุดอาจจะทำให้ฟันที่จัดมีปัญหาล้มเก หรือดันรีเทนเนอร์ได้

หากเป็นการถอนฟัน หลังจากการจัดฟันไปสักระยะหนึ่งเช่น สามถึงสี่เดือน จะทำให้การถอนฟันไม่เจ็บเพราะฟันเริ่มโยกๆ ถอนง่ายคล้ายฟันน้ำนม
ซึ่งขึ้นอยู่กับคลินิกฯและทันตแพทย์ คลินิกฯของเราจะใช้การติดเครื่องมือก่อนระยะหนึ่งเช่นกัน เพื่อช่วยให้คนไข้รู้สึกสบายที่สุด

ยังอยู่ในช่วงของการศึกษาไม่ลงตัวนัก การควบคุมยากกว่าการใส่ลวดมาก ราคาแพงมาก ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนไข้สูงมาก และผิดพลาดง่าย เหมาะกับผู้ที่มีรายได้สูง ปัญหาการจัดฟันไม่เยอะ อายุไม่มากนัก ไม่ต้องการให้เห็นเหล็กจัดฟัน
Self-Lagating Bracket คือเครื่องมือที่ไม่ใช่ยางรัด  เช่น ดามอน มีบานเลื่อนปิด-เปิด คล้ายหน้าต่างในการยึดลวดไว้  ผู้ผลิตอ้างว่ามีความฝืดต่ำ เคลื่อนฟันได้เร็ว และเจ็บน้อยกว่า แต่ราคาแพงกว่ามาก อีกทั้งยังควบคุมยาก และเน้นไปที่เคสที่ไม่ถอนฟัน ซึ่งอาจจะเหมาะกับฝรั่ง ทำให้ไม่ได้รับความนิยมในไทยและแถบเอเซีย หลายกรณีที่ทันตแพทย์ใช้ ดามอน แล้วต้องถอดออกมาใช้แบบยางรัดแทน ทำให้ทำง่ายกว่า ทันตแพทย์อาจจะแนะนำให้ใช้ในบางเคสเท่านั้น