ผู้ป่วยมีบัตรประกันสังคม ทำฟันฟรีได้ปีละ 900 บาท (เบิกออนไลน์)